HTML

HTML kód je celkem obyčejný, jednotlivé přepínané části jsou <div>y; obsah, který se má zjevit až po rozkliknutí, je rovněž v samostatném obalu, který se při změně třídy nadřazeného <div>u zviditelní.

CSS

V CSS se využívá třídy js, kterou má <body>, tj. všechny styly, které používá JavaScript, jsou takto prefixovány.

JavaScript

JS navěsí na nadpisy (značky <h3>) funkci, která nejprve projde všechny obalové <div>y a vymaže jim případnou třídu viditelnosti. Následně se tomu právě zakliknutému třída (className) pro zobrazení přiřadí.

Možné rozšíření

Má-li nějaká část být zobrazena rovnou při načtení stránky, stačí prosté přiřazení třídy viditelnosti pro obalový element dané skupiny, tj. <div class=show>.

Díky nastavování třídy show lze podle ní velice snadno vzhledově odlišit rozkliknutou část od ostatních.